Sprenging

Bruk oss, det blir som avtalt!

Sprengingsarbeider av tomter, tilbygg etc.

Er det fjell i grunnen der du skal ha tomt til huset ditt? Det er ingen hindring. Vi utfører kontrollert sprenging på tomter. Vi kommer på befaring for å se på prosjektet, og gir deg de beste rådene for veien videre.

Pigging av fjell

På mindre områder med fjell som stikker opp i terrenget, kan pigging være en god løsning. Spør oss hva vi anbefaler ift. ditt prosjekt.