Gravearbeid

Bruk oss, det blir som avtalt!

Vi hjelper deg med ditt prosjekt.  Dersom du trenger hjelp til graving, planering, drenering eller nedgraving av rørsystemer, så kommer vi gjerne på befaring og ser på oppdraget for å vurdere forholdene, kvalitetssikre og anslå kostnader.

Typiske oppdrag vi kan utføre for deg:

 • Tomteutgraving og klargjøring for nybygg, tilbygg, garasje, uthus, hytte m.m.

  • Drenering rundt hus, montering av dreneringskum, påkobling til overvannsledning

  • Vann- og avløpsgrøfter, tilkobling av vann og avløp

  • Etablering av parkeringsplasser

  • Masseforflytning

  • Graving av kabelgrøfter

  • Rivningsoppdrag av hus og lignende

Vi utfører oppdrag for både privat- og bedriftsmarkedet på Østlandet